4.JPG

SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH

W ramach projektu odbyły się trzy edycje warsztatów szkoleniowych, ich celem było umocnienie kompetencji i rozwój nowych umiejętności najbardziej zaangażowanych uczestników projektu. Warsztaty i tutoring związane były z organizacją panelu obywatelskiego, debat publicznych, dyskusją wypracowanych rekomendacji.

Wybrani liderzy są przedstawicielami różnych grup wiekowych (15 – 65 lat) wywodzącymi się z trzech dzielnic Gdyni (Chyloni, Oksywia, Witomina). Szkolenia odbyły się w dogodnych warunkach poza obszarem zamieszkania, gdzie mieszkańcy mieli okazję na lepszą integrację, czas refleksji i wyciszenia. Podczas szkolenia poprowadzonego przy pomocy narzędzi edukacji pozaformalnej uczestnicy poruszali tematy związane z moderacją debat, a także poznali skuteczne metody komunikacji. Po ukończeniu szkolenia z dużym zapałem przystąpili do organizacji debat.

SZKOLENIA

EDYCJA I [18-19.06.2015]

Ilość osób: 17

Poruszane tematy: komunikacja, zdobywanie nowych umiejętności w działaniu lokalnym, zasady przy prowadzeniu debaty, umiejętności potrzebne przy prowadzeniu debaty, planowanie przeprowadzenia debaty, sukcesy, zagrożenia. Ilość treści dostosowana została do możliwości i tempa pracy uczestników.

Grupa międzypokoleniowa bardzo dobrze ze sobą współpracowała. Zróżnicowanie uczestników wpłynęło na to, że osoby młodsze, mniej doświadczone mogły „czerpać” z wiedzy innych bardziej doświadczonych osób. Wyjazd sprzyjał wyjściu z ról i pracowaniu w warsztatach jako „czysta karta”. W trakcie szkolenia uczestnicy nagrywali swoje debaty, a następnie je analizowali – wyciągając wnioski na przyszłość. Pojawiły się konkretne pomysły co do tematów debat, które uczestnicy chcieliby przeprowadzić po zakończeniu szkolenia.

EDYCJA II [26-28.08.2015]

Ilość osób: 27

W Szkole Liderów Lokalnych po raz pierwszy wzięły udział matki z małymi dziećmi. W czasie warsztatów z dziećmi opiekowały się wolontariuszki, tak aby mamy spokojnie mogły zdobywać wiedzę. Po raz pierwszy również cała grupa została podzielona na dwie podgrupy. Podczas, gdy jedna z grup zdobywała wiedzę to druga grupa miała szansę na regenerację oraz czas na realizację zadanej „pracy domowej”, która pozwoliła na wzajemne poznanie się i wymianę swoich pomysłów.

Poruszane tematy: komunikacja, zdobywanie nowych umiejętności w działaniu lokalnym, zasady przy prowadzeniu debaty, umiejętności potrzebne przy prowadzeniu debaty, planowanie przeprowadzenia debaty, sukcesy, zagrożenia, praktyczne doświadczanie prowadzenia debaty.

Po raz kolejny zróżnicowanie pod względem wieku pozwoliło nawzajem czerpać wiedzę od siebie i uczyć wzajemnie tolerancji. Powstała nowa grupa chętna do poznawania nowych treści. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że skład międzypokoleniowy i mamy z dziećmi to ciekawe doświadczenie.


EDYCJA III [25-27.11.2016]

Ilość osób: 13

W Szkole Liderów Lokalnych po raz pierwszy wzięli udział Radni Dzielnic Oksywia i Chyloni.

Poruszane tematy: komunikacja, zdobywanie nowych umiejętności w działaniu lokalnym, zasady przy prowadzeniu debaty, umiejętności potrzebne przy prowadzeniu debaty, planowanie przeprowadzenia debaty, sukcesy, zagrożenia, praktyczne doświadczanie prowadzenia w prowadzeniu debat.

Nagrywanie scenek i praca z „żywym materiałem”, okazała się stresującą ale najbardziej skuteczną formą nauki dla uczestników.