3.JPG

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Spotkania skierowana do lokalnej społeczności, instytucji wpływających na najbliższą okolicę i innych zainteresowanych. Celem dialogu było wypracowanie wspólnego rozwiązania dla rozwoju terenów najbliższego sąsiedztwa.

KONSULTACJE

Przy wykorzystaniu naturalnych skupisk ludzi (lokalne wydarzenia i festyny) przeprowadzono 12 konsultacji społecznych (337 odbiorców) w sposób interaktywny. Było to innowacyjne podejście do wcześniej zaplanowanych działań, ponieważ zdecydowaliśmy naturalnie wychodzić do zgromadzeń mieszkańców, podążać za nimi… i zachęcać ich do dyskusji.


CZYM SĄ KONSULTACJE?

 • jedna z form budowania lokalnej wspólnoty;
 • wspólnota składa się z mieszkańców do której mogą dołączyć pozostałe grupy takie jak lokalna władza, czy inwestorzy;
 • istotą konsultacji jest poznanie opinii i potrzeb innych;
 • wspólnota podejmuje decyzje i działania dotyczące konkretnych rozwiązań.

 • CZYM JEST KANON LOKALNYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH? W celu ułatwienia kontaktu między członkami lokalnej wspólnoty, opracowuje się podstawowe zasady i szczegółowe reguły sztuki prowadzenia prawidłowych i efektywnych konsultacji społecznych zebrane w jedną całość, czyli kanon lokalnych konsultacji społecznych.


  7 WSKAZÓWEK – 7 ZASAD  1. DOBRA WIARA. Konsultacje prowadzone są w myśl dialogu obywatelskiego. Strony zapoznają się z opinią uczestników wskazując chęć zrozumienia odmiennych stanowisk.


  2. OGÓLNODOSTĘPNOŚĆ. Ważne, aby informacja o konsultacjach była powszechna tak by każdy zainteresowany mógł się o nich dowiedzieć i wziąć w nich udział.


  3. CZYTELNOŚĆ (JASNOŚĆ). Komunikaty o celu, planie, porządku, przebiegu i wynikach konsultacji społecznych powinny być ogólnodostępne i jasne, tak aby nie wywoływać wątpliwości dotyczących zajmowanych stanowisk i wyrażanych poglądów.


  4. ODPOWIEDŹ DOSTOSOWANA DO ODBIORCY. Każdy kto zgłosi opinię może spodziewać się merytorycznej odpowiedzi w rozsądnym terminie. Odpowiedzi na uwagi mogą być indywidualne i zbiorcze.


  5. ORGANIZACJA – KOORDYNACJA
  Podejmując konsultacje należy za każdym razem wyznaczyć gospodarza, który będzie odpowiadał za ich aspekt polityczny i organizacyjny. Ponadto konsultacje powinny być właściwie ulokowane w strukturze administracyjnej.


  6. PRZEWIDYWALNOŚĆ
  Konsultacje należy prowadzić od początku realizacji procesu. Ich przebieg powinien być szczegółowo zaplanowany w oparciu o zrozumiałe reguły.


  7. KIEROWANIE SIĘ OGÓLNYM INTERESEM
  Każdy uczestnik konsultacji ma prawo kierować się własnym interesem. Ostateczne decyzje podejmowane są w zgodzie z interesem publicznym i dobrem ogólnym.