2.JPG

DEBATY

Skierowane i organizowane przez mieszkańców, zostały przeprowadzone w miejscach lokalnych spotkań (parkach, bibliotekach, szkołach). Uczestnicy „Szkoły Liderów Lokalnych” wyposażeni w narzędzia do prowadzenia debat inicjują dyskusje na temat ważnych dla nich spraw lokalnych. Debaty na które zapraszani są przedstawiciele władz lokalnych są początkiem do dalszych dyskusji, działań i współpracy pomiędzy mieszkańcami, a przedstawicielami jednostek lokalnych.

DEBATY

DEBATA 22.05.2015

Temat: Czy Radni są potrzebni?
Moderacja: Aleksandra Mróz Wykusz
Goście specjalni: przedstawiciele Rady Dzielnicy i jej Przewodniczący
Uczestnicy: 30 osób

Pierwsza debata podczas Europejskiego Dnia Sąsiada. Debata miała charakter otwarty, promujący projekt, była zachęceniem do wyrażenia swojego głosu, aktywności, wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

DEBATA 19.06.2015

Temat: spotkanie mieszkańców – jako sposób na lokalne budowanie lokalnych planów działania?
Uczestnicy: 17 osób

Debata miała miejsce w warunkach laboratoryjnych w warunkach szkoleniowych. Miała charakter ćwiczeniowy. Jednakże uczestniczy szkolenia – odpowiadali sobie na ważne pytania dotyczące dzielnicy (moderowana przez dwóch Liderów).

DEBATA 22.06.2015

Temat: czy w dzisiejszych czasach jest możliwa wieź sąsiedzka, która jest źródłem działań obywatelskich?
Moderacja: Marta Rasielewska
Uczestnicy: 40 osób

Trzecia debata została zorganizowana tuż po szkoleniu, w liceum nr XIV (moderowana przez Liderkę) wśród Licealistów.

DEBATA 21.10.2015

Temat: czy w dzisiejszych czasach jest możliwa wieź sąsiedzka, która jest źródłem działań obywatelskich?
Moderacja:
Uczestnicy: 13 osób

Debata przeprowadzona przez mieszkanki i uczestniczki zajęć Klubu Osiedlowego “Apteka”. Podczas debaty przedyskutowywano ofertę zajęć dla seniorów ich możliwości aktywnego udziału z zajęciach na dzielnicy, bezpieczeństwie.

DEBATA 05.11.2015

Uczestników: 15 osób

Debata pomiędzy mieszkańcami zaniedbanego bloku w Gdyni Oksywie (znajdującego się na obszarze planowanego objęcia rewitalizacją) i przedstawicielami administracji. Wypracowane zostały rozwiązania na przyszłość w celu uzyskania kompromisu obu stron.

DEBATA 12.11.2015

Uczestników: 8 osób

Debata w Placówce Wsparcia Dziennego w Gdyni Oksywie – debata dotyczyła planowanej rewitalizacji i samozorganizowania się mieszkańców. W wyniku debaty pojawili się nowi liderzy chętni do działania.

DEBATA 12.11.2015

Uczestników: 14 osób

Debata przeprowadzona przez grupę mieszkańców, której tematem było bezpieczeństwo dzielnicy. W wyniku debaty powstała mapa zagrożeń, która została przekazana przedstawicielom Komendy Policji.

DEBATA 8.12.2015

Uczestników 14 osób

Debata w Radzie Dzielnicy, dotycząca budżetu obywatelskiego poprowadzona przez lokalnego lidera i animatora podczas sesji Rady Dzielnicy.

DEBATA 1.02.2016

Uczestników: 26 osób

Tematem debaty było: co to jest dla Ciebie odpowiedzialne sąsiedztwo?
Młodzieży rzadko sąsiedzi kojarzą się dobrze, ale pojawiło się wiele pomysłów na wspólne spędzanie czasu wolnego. Debata przeprowadzona przez młodą liderkę w Gimnazjum nr 13 w Gdyni.

DEBATA 11.02.2016

Uczestników: 50 osób

Podczas tej debaty mieszkanki Chyloni pytały “Kim jest Radny?”. Jak się okazało wśród mieszkańców jest mała świadomość roli radnego. Relacje sąsiedzi – sąsiedztwo dzielnica nie są postrzegane jako źródło zmian. Słaba tożsamość z miejscem zamieszkania. Wnioski z debaty zostały ujęte w poradniku “ABC Sąsiedzkich działań” oraz kolejną sesję Rady Dzielnicy postanowiono zorganizować w Centrum Aktywnego Mieszkańca.