Kategoria: Konsultacje

3.JPG

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Spotkania skierowana do lokalnej społeczności, instytucji wpływających na najbliższą okolicę i innych zainteresowanych. Celem dialogu było wypracowanie wspólnego rozwiązania dla rozwoju terenów najbliższego sąsiedztwa. Przy wykorzystaniu naturalnych skupisk ludzi (lokalne wydarzenia i festyny) przeprowadzono 12Dowiedz się więcej