1.JPG

PANEL OBYWATELSKI

W celu podniesienia jakości życia mieszkańców osiedla ulic Zamenhofa i Opata Hackiego w Gdyni Chyloni zasięgnęliśmy ich opinii. Potrzebne narzędzia do badania (kwestionariusz – 79 pytań, formatka bazy danych, dobieranie próby respondentów) przygotowywane były wDowiedz się więcej

2.JPG

DEBATY

Skierowane i organizowane przez mieszkańców, zostały przeprowadzone w miejscach lokalnych spotkań (parkach, bibliotekach, szkołach). Uczestnicy „Szkoły Liderów Lokalnych” wyposażeni w narzędzia do prowadzenia debat inicjują dyskusje na temat ważnych dla nich spraw lokalnych. Debaty naDowiedz się więcej

3.JPG

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Spotkania skierowana do lokalnej społeczności, instytucji wpływających na najbliższą okolicę i innych zainteresowanych. Celem dialogu było wypracowanie wspólnego rozwiązania dla rozwoju terenów najbliższego sąsiedztwa. Przy wykorzystaniu naturalnych skupisk ludzi (lokalne wydarzenia i festyny) przeprowadzono 12Dowiedz się więcej

4.JPG

SZKOŁA LIDERÓW LOKALNYCH

W ramach projektu odbyły się trzy edycje warsztatów szkoleniowych, ich celem było umocnienie kompetencji i rozwój nowych umiejętności najbardziej zaangażowanych uczestników projektu. Warsztaty i tutoring związane były z organizacją panelu obywatelskiego, debat publicznych, dyskusją wypracowanychDowiedz się więcej

5.JPG

ABC SĄSIEDZKICH DZIAŁAŃ

ABC sąsiedzkie… jest poradnikiem, jak włączyć się w zarządzanie swoim miastem, jak dbać o swój mały skrawek przestrzeni, jak współtworzyć osiedle z sąsiadami? Aktywne życie obywatelskie nie ogranicza się tylko do oddawania głosu w wyborachDowiedz się więcej

6.JPG

KAMPANIA SPOŁECZNA

„Miejsce, gdzie mieszkam może stać się miejscem, gdzie działam i zmieniam !”. TAK, to może być Twoje miejsce, dlatego zapraszamy do włączenia się w kampanię społeczną „Tu mieszkam. Tu działam. Tu zmieniam.” Poszerzanie wiedzy naDowiedz się więcej

Miejskie uwarunkowania, przepisy, niewystarczająca wiedza na temat zarządzania miastem budzi napięcia wśród mieszkańców, które próbujemy rozładować wsłuchując się w potrzeby mieszkańców, a także władz lokalnych.

„Puls dzielnicy. Tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam” był projektem, którego zadaniem był wpływ na rozwój dzielnicy i miasta. Działania rozpoczęły się wiosną 2015 i zakończyły się 2 marca 2016 roku. Naszym zadaniem było przybliżenie mieszkańców, władz samorządowych oraz władz lokalnych do siebie.

W trakcie projektu pojawiła się "Pozytywna Zmiana", czyli grupa liderów, która nadal uczestniczy aktywnie w życiu społecznym dzielnicy. Lokalni liderzy swoje umiejętności mogli nabyć i podszkolić podczas warsztatów Szkoły Lokalnych Liderów (3 edycje - 57 uczestników). Owoce ich pracy są obserwowane na innych dzielnicach, poprzez dzielenie się dobrymi praktykami. Zdobyte narzędzia uczestnicy warsztatów (zarówno młodzi jak i starsi liderzy) mogli wykorzystać podczas organizowania lokalnych debat (10 debat - 200 odbiorców). W rezultacie jednej z debat stworzona został mapa zagrożeń pojawiających się na dzielnicy, która została przekazana podczas konsultacji organizowanych przez Komendę Miejską Policji (mapa pojawiła się również w jednej z lokalnych gazet). Działania przyniosły otwarcie dyskusji w różnych obszarach, a w szczególności w sposobie konsultowania z mieszkańcami ważnych planów miasta (12 konsultacji - 337 odbiorców). Mimo, że konsultacje społeczne są bardziej stosowanym narzędziem, wciąż ma znamiona pozorności “wsłuchiwania się” w głos mieszkańców. Również odkryliśmy, że znaczące było uświadamianie mieszkańcom (poprzez zdobywaną wiedzę) procesów związanych z zarządzaniem miasta. Dlatego przy pomocy mieszkańców i ekspertów powstało "ABC Sąsiedzkich Działań". W celu podniesienia jakości życia mieszkańców osiedla ulic Zamenhofa i Opata Hackiego w Gdyni Chyloni, zasięgnęliśmy ich opinii w ramach Panelu Obywatelskiego. Potrzebne narzędzia do badania (kwestionariusz – 79 pytań, formatka bazy danych, dobieranie próby respondentów) przygotowywane były w partnerstwie z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i PPNT w Gdyni. Chęci w badaniu wyraziły 202 osoby z 458 losowo wybranych mieszkańców. Kampania wzbudziła zainteresowanie wśród mieszkańców i ekspertów. Aby zrozumieć ważne mechanizmy związane z demokracją - ważny jest też dialog - umożliwiły to konsultacje i debaty. W realizowanym projekcie uczestnicy mogli “doświadczać” oraz zdobywać wiedzę. Projekt był niesamowitym doświadczeniem...